जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

२०७७।०५।१६ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, शिक्षाको रकम,ढुङ्गामाटो उत्खनन) )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: