जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
उदय प्रसाद देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत devkotaudaya@gmail.com 9854089111
विनय पौडेल अधिकृत छैठौँ सामाजिक विकास शाखा 9844443811
आनन्द हरि मैनाली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information Technology Dept. aananda.mainali@gmail.com 9849680880
भुपेन्द्र कुमार सिंह लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन
जमाल अहमद रोजगार संयोजक, (शा.अ.) रोजगार सेवा केन्द्र meet2jamal@gmail.com 9807827744
रामदेव चौधरी ना.सु वडा कार्यालय -९ 9807861733
राजन पाचे मगर वडा सचिब वडा कार्यालय -१ 9844438061
सुरेन्द्र सिंह दनुवार वडा सचिब वडा कार्यालय - ३, ४ 9854028068
निलम चौधरी वडा सचिब वडा कार्यालय - ५ 9812110262
कौशर आलम मन्सुर वडा सचिब वडा कार्यालय - ६ 9816825388
मो. जफरुदिन मन्सुर कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन र योजना शाखा md.jafrudin@gmail.com ९८०९६३३४६०
प्रदीप कुमार चौधरी वडा सचिब वडा कार्यालय -२ र ७
संजीव चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9842827421
सरोज कुमार सिंह अमिन नापी शाखा 9807690330
अशोक कुमार थापा कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ashokthapa9844@gmail.com 9844046051
चण्डिका मैनाली कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -१ 9801610632
राधिका अधिकारी कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -२ 9844248128
रंजित प्रसाद साह कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -९ 9860383314
प्रमोद प्रसाद सत्याल नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु स्वास्थ्य 9844091566
अम्बिका मैनाली नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9851199920
मिना दाहाल नायब प्राबिधिक सहायक कृषि
अन्जुला थापा नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9819829611
नागेन्द्र राम सामाजिक परिचालक बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम
सरिता कुमारी मिर्दाहा सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -६
रिकु कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -९
राजनन्दन दास सवारी चालक ९८१६३८५१९६
अमित नारायण मिर्दाहा कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9863693896
सोम प्रसाद कडरिया सवारी चालक ९८२७७८४२७६
पुजा साह कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9807667111
जितेन्द्र चौधरी सवारी चालक 9819867331, 9842618858
मन्जु थापा बस्नेत कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9843663438
कृष्ण देव लाल कर्ण कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ६ 9844568193
बिलट चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - २ 9861213618
रत्नमाया लोप्चन कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - १
बिरेन्द्र कुमार साह कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ३ 9807615106

Pages