जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

यस न.पा.को बैंक खाता संशोधन भएको सुचना ।

यस न.पा.को बैंक खाता संशोधन भएको सुचना ।

कोरोना उपचार कोष खाता सन्चालन सम्बन्धमा

विश्व नै आक्रान्त पारिरहेको विधमान कोरोना भाईरस (Covid-19) को रोकथाम, नियन्त्रण तथा विभिन्न स्रोत साधन परिचालन गर्न यस हरिपुर नगरपालिकाले कोरोना उपचार कोष खाता सन्चालनमा ल्याएको छ । ईच्छुक महानुभाव तथा संघ संस्थाहरुले तपशीलको खातामा नेपाल बैंकको जुन सुकै शाखाबाट रकम जम्मा गरि यस माहामारी बिरुद्द

Pages