जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

109th Women's Day Celebrated in Haripur Municipality

Some Glimpses of 109th International Womens Day, Organized by Haripur Municipality on 8th march 2019.
Slogan : "Think Equal,Build Smart,Innovate for Change "

आर्थिक वर्ष: