जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा तेस्रो त्रैमासिक आ. व. २०८०-०८१ ८०/८१ Thursday, April 25, 2024 - 13:03 PDF icon सामाजिक सुरक्षा तेस्रो त्रैमासिक आ. व. २०८०-०८१.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण दोस्रो त्रैमासिक आ व २०८० ८०/८१ Thursday, April 25, 2024 - 13:02 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक आ व २०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम त्रैमासिक आ.व. २०८०-०८१ वितरण गरिएको विवरण ८०/८१ Friday, November 24, 2023 - 11:03 PDF icon सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक २०८०.xlsx.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चौथो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण गरिएको विवरण ७९/८० Wednesday, July 26, 2023 - 11:15 PDF icon आ.व. 079-080 को चौथो त्रैमासिक (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण गरिएको विवरण ७९/८० Wednesday, May 10, 2023 - 14:25 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक २०७९-०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण सम्बन्धी संख्यात्मक विवरण ७९/८० Monday, January 30, 2023 - 14:35
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण गरिएको विवरण ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 11:45 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण .pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण गरिएको विवरण ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 11:44 PDF icon प्रथम त्रैमासिक आ.व. २०७९-०८० वितरण .pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चौथो त्रैमासिक २०७८-०७९ वितरण गरिएको विवरण ७८/७९ Sunday, August 28, 2022 - 13:48 PDF icon चौथो त्रैमासिक २०७८-०७९ वितरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो त्रैमासिक २०७८-०७९ वितरण गरिएको विवरण ७८/७९ Sunday, August 28, 2022 - 13:48 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक २०७८-०७९ वितरण.pdf

Pages