जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

पदाधिकारी क्षमता, कर्मचारी क्षमता, सुचना प्रविधि, पंजीकर०ा ब्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा सुशासन ब्यवस्थापन तथा अन्य कार्यक्रमहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: