जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: gopalpajiyaresa@gmail.com
फोन नं: 9844059638

नगर उप प्रमुख

ईमेल: dmayor.haripurmun@gmail.com
फोन नं: 9824870244