जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नागरिक वडापत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हरिपुर नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र ७९/८० 02/06/2023 - 16:31