जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 03/04/2023 - 21:03

सम्झौता गर्न उपस्थित भईदिने बारे । (एम बी मेडिटेक, विकास सर्जिकल)

७९/८० 02/27/2023 - 16:14

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 02/22/2023 - 10:57

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 01/24/2023 - 09:27

Invitation for sealed quotation.

७९/८० 11/16/2022 - 11:06 PDF icon Notice_Haripur.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७९/८० 11/08/2022 - 10:39

Invitation for bids.

७९/८० 10/14/2022 - 19:54

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धि बोल-पत्र आब्हानको सूचना ।

७९/८० 10/13/2022 - 11:03

Invitation for sealed quotations .

७९/८० 09/14/2022 - 22:00 PDF icon invitation for sealed quotation.pdf

आ.व. २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

७९/८० 09/11/2022 - 13:40

Pages