जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर नगरपालिकाको बजार ठेक्का सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना |

७८/७९ 09/10/2021 - 11:12 PDF icon हरिपुर बजार 2078.079 - 2nd Time.pdf

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त सम्वन्धी सुचना ।

७८/७९ 09/03/2021 - 13:28 PDF icon Lakhandahi 2078.079.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको बजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना |

७८/७९ 08/18/2021 - 16:05 PDF icon हरिपुर बजार 2078.079.pdf

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/02/2021 - 15:53

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सुचना

७७/७८ 06/05/2021 - 09:22 PDF icon Bolpatra आश्य.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना ।

७७/७८ 05/10/2021 - 13:01 PDF icon Silbandi notice_medicines.pdf

आशयको सुचना सम्बन्धमा ( कुशल व्वयसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्र प्रा.लि ) ।

७७/७८ 05/09/2021 - 16:29

आशयको सुचना सम्बन्धमा ( आर के कन्सट्रक्सन ) ।

७७/७८ 03/03/2021 - 15:07

आशयको सुचना सम्बन्धमा ।

७७/७८ 01/29/2021 - 12:19

EOI of Consulting Services for Infrastructure Development at Haripur Municipality

७७/७८ 01/21/2021 - 13:54 PDF icon EoI-converted-min_2.pdf

Pages