जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids.

८०/८१ 04/02/2024 - 12:43 PDF icon Haripur Municipality (Birendra shah) 2080 chait 19 Eng.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

८०/८१ 02/22/2024 - 13:30

दररेट उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 02/22/2024 - 12:34

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि दरभाउपत्र E-bidding आव्हानको सूचना । ( दोस्रो पटक प्रकाशित )

८०/८१ 02/08/2024 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । #Notice #Bid

८०/८१ 02/04/2024 - 12:28

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि दरभाउपत्र E-bidding आव्हानको सूचना ।

८०/८१ 01/10/2024 - 14:39

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र (E-bidding) आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 12/05/2023 - 16:05

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/24/2023 - 11:44

Invitation for bids

८०/८१ 11/22/2023 - 13:44

हरिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 08/16/2023 - 12:24

Pages