जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for sealed quotations .

७९/८० 09/14/2022 - 22:00 PDF icon invitation for sealed quotation.pdf

आ.व. २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

७९/८० 09/11/2022 - 13:40

invitation for quotation 5-22-2079

७९/८० 09/07/2022 - 14:57 PDF icon invitation for quatation 5-22-2079-1.pdf

Invitation for bids (August 29)

७९/८० 08/29/2022 - 16:37

बजार ठेक्का सम्बन्धी हरिपुर नगरपालिकाको तेस्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

७९/८० 08/24/2022 - 16:37

बजार ठेक्का सम्बन्धी हरिपुर नगरपालिकाको दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

७९/८० 08/01/2022 - 22:44

बजार ठेक्का सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 07/06/2022 - 14:00

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 06/07/2022 - 10:55

सम्झौता गर्न आउने बारे । (अम ृता कन्स्ट्रक्सन)

७८/७९ 04/29/2022 - 12:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । (अमृता कन्सट्रक्सन)

७८/७९ 04/08/2022 - 13:00

Pages