जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

७६/७७ 12/19/2019 - 12:20

हरिपुर नगरपालिकाको औषधीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना !!!

७६/७७ 12/13/2019 - 12:18

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 10/25/2019 - 10:35

दरभाउ पत्र स्वीकृतको सुचना

७६/७७ 10/23/2019 - 15:06

हरिपुर नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना |

७६/७७ 10/23/2019 - 12:21

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७६/७७ 09/12/2019 - 08:53

हरिपुर न.पा.को शिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना (आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी )

७६/७७ 09/11/2019 - 15:34 PDF icon Lakhandahi.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय सम्बन्धि सुचना !!!

७५/७६ 06/21/2019 - 19:08

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 05/09/2019 - 17:45

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७५/७६ 11/29/2018 - 13:40

Pages