जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९-११-२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/13/2023 - 14:34 PDF icon २०७९-११-२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९-१०-२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 02/08/2023 - 16:43 PDF icon २०७९-१०-२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९|०९|२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/17/2023 - 23:02 PDF icon २०७९।०९।२९ गतेको नगर कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७९|०९|२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/13/2023 - 12:26 PDF icon २०७९ पुस २४ गतेको नगर कार्यपालिका वैठक (1).pdf

२०७९|०९|१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 12/29/2022 - 13:06 PDF icon २०७९ पुस १२ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७९।०८।१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 12/01/2022 - 12:11 PDF icon २०७९।०८।१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/07/2022 - 14:53 PDF icon २०७९।०५।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।१२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/29/2022 - 11:53 PDF icon २०७९।०५।१२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।०७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/23/2022 - 16:43 PDF icon २०७९।०५।०७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/23/2022 - 16:43 PDF icon २०७९।०५।०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages