जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८।०२।०३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 06/15/2021 - 13:10 PDF icon २०७८।०२।०३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७८।०१।२३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 05/10/2021 - 09:38 PDF icon २०७८।०१।२३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७८।०१।२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 05/10/2021 - 09:35 PDF icon २०७८।०१।२० गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।१२।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 04/04/2021 - 18:00 PDF icon २०७७।१२।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।१२।०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 04/04/2021 - 17:59 PDF icon २०७७।१२।०२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।११।२९ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय

७७/७८ 04/03/2021 - 23:23 PDF icon २०७७।११।२९ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७७।११।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय

७७/७८ 04/03/2021 - 23:22 PDF icon २०७७।११।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय.pdf

२०७७।१०।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय (तराई मधेश सम्बृद्दि कार्यक्रम माग, योजनामा नपुग रकम माग, रकम भुक्तानी)

७७/७८ 03/15/2021 - 12:29 PDF icon २०७७।१०।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय.pdf

२०७७।१०।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम माग)

७७/७८ 02/01/2021 - 11:43 PDF icon २०७७।१०।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।१०।१४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/29/2021 - 12:21 PDF icon २०७७।१०।१४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages