जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।१०। ०४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/21/2021 - 13:46 PDF icon २०७७।१०। ०४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।१०। ०२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय (करार म्याद थप, लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधी )

७७/७८ 01/21/2021 - 13:43 PDF icon २०७७।१०। ०२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।०९। २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (योजना माग विशेष, समपुरक संघबाट)

७७/७८ 01/21/2021 - 13:17 PDF icon board_decision 9-28.pdf

२०७७।०९। १७ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/10/2021 - 10:59 PDF icon २०७७।०९।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।०९। ०६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:59 PDF icon २०७७।०९।०६ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७७।०९। ०२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:58 PDF icon २०७७।०९।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७७/७८ 12/12/2020 - 18:54 PDF icon mangsir-25-karyapalika.pdf

२०७७।०८। १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (घ बर्ग ईजाजत,वडा नं.१ सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन,रेडियो कार्यक्रमको प्रसारण रकम भुक्तानी,वडा नं  ५ कृषी सडक निर्माण तथा मर्मतको ईन्धन रकम भुक्तानी ) 

७७/७८ 12/12/2020 - 16:54 PDF icon २०७७।०८।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८। १५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (स्वयम सेविका भत्ता,स्वयमसेविका तालिम,न्यानो झोला खरिद, विधालयहरुलाई खेलकुद सामाग्री, अपांग कार्यक्रम , महिला कार्यक्रम,गहँको बिउ खरिद रकम ) 

७७/७८ 12/06/2020 - 16:50 PDF icon २०७७।०८।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८। ११ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारेको,खेलकुद समितिलाई रकम,हरिपुर बजारको बाटो खुलाउने,उपभोक्ता समिति गठन,सफ्टवेयर खर्च व्यवस्थापन) 

७७/७८ 12/06/2020 - 16:47 PDF icon २०७७।०८।११ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

Pages