जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।०४।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (ठेक्काको म्याद सम्बन्धमा)

७७/७८ 09/04/2020 - 16:41 PDF icon २०७७।०४।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०४।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (करार कर्मचारीको म्याद थप सम्बन्धमा)

७७/७८ 09/04/2020 - 16:36 PDF icon २०७७।०४।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०३।३१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७६/७७ 07/21/2020 - 17:56 PDF icon २०७७।०३।३१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०३।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 06/19/2020 - 13:41 PDF icon २०७७।०३।०१ गतेको कार्यपालिकम वैठक.pdf

२०७७।०१।२८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 06/19/2020 - 13:32 PDF icon २०७७।०१।२८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू.pdf

२०७७।०१।२१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 05/05/2020 - 20:17 PDF icon २०७७।०१।२१ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७६।१२।२० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 04/02/2020 - 19:56 PDF icon २०७६।१२।२० को कोरोना भाइरस निर्णय.pdf

रकमान्तरः नगरपालिका तर्फको कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:24 PDF icon nagarpalika.pdf

रकमान्तरः अघिल्लो बर्षको कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:23 PDF icon previous_year.pdf

रकमान्तरः वडा नं. ९ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:22 PDF icon ward 9.pdf

Pages