जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।०९। ०६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:59 PDF icon २०७७।०९।०६ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७७।०९। ०२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:58 PDF icon २०७७।०९।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७७/७८ 12/12/2020 - 18:54 PDF icon mangsir-25-karyapalika.pdf

२०७७।०८। १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (घ बर्ग ईजाजत,वडा नं.१ सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन,रेडियो कार्यक्रमको प्रसारण रकम भुक्तानी,वडा नं  ५ कृषी सडक निर्माण तथा मर्मतको ईन्धन रकम भुक्तानी ) 

७७/७८ 12/12/2020 - 16:54 PDF icon २०७७।०८।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८। १५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (स्वयम सेविका भत्ता,स्वयमसेविका तालिम,न्यानो झोला खरिद, विधालयहरुलाई खेलकुद सामाग्री, अपांग कार्यक्रम , महिला कार्यक्रम,गहँको बिउ खरिद रकम ) 

७७/७८ 12/06/2020 - 16:50 PDF icon २०७७।०८।१५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८। ११ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारेको,खेलकुद समितिलाई रकम,हरिपुर बजारको बाटो खुलाउने,उपभोक्ता समिति गठन,सफ्टवेयर खर्च व्यवस्थापन) 

७७/७८ 12/06/2020 - 16:47 PDF icon २०७७।०८।११ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०७। २५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (बजारको घरभाडा,डुवान क्षेत्र पानी निकास,कोभिड १९ अस्पताल,ब्रम्हकुमारी राजयोग,घरभाडा भुकतानी )

७७/७८ 11/26/2020 - 19:25 PDF icon २०७७।०७।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०७। २० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (आयुर्वेद औषधी खरिद, आर्थिक सहायता,पशु विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरको खर्च,पिडारी बर्थिंङ सेन्टर भवन,फर्निचर व्यवस्थापन,कोरोना संक्रमित जनप्रतिनिधी को खाजा खाना),

७७/७८ 11/26/2020 - 19:22 PDF icon २०७७।०७।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०७। १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (स्वास्थ्य कर्मचारी जोखिम भत्ता, ल्याव अनुदान,पिसिआर चेक खर्च,पिपिई भुक्तानी)

७७/७८ 11/26/2020 - 19:18 PDF icon २०७७।०७।१२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (पुर्वाधार कर जिम्मा सम्बन्धमा)

७७/७८ 11/01/2020 - 10:43 PDF icon २०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages