जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९।०५।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/07/2022 - 14:53 PDF icon २०७९।०५।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।१२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/29/2022 - 11:53 PDF icon २०७९।०५।१२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।०७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/23/2022 - 16:43 PDF icon २०७९।०५।०७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०५।०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/23/2022 - 16:43 PDF icon २०७९।०५।०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०४।२४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/09/2022 - 16:03 PDF icon २०७९।०४।२४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०४।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/09/2022 - 16:03 PDF icon २०७९।०४।२२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०४।१६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 08/01/2022 - 15:13 PDF icon २०७९।०४।१६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९।०२।१९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 06/03/2022 - 11:16 PDF icon २०७९।०२।१९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७८।०३।६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 06/23/2021 - 14:02 PDF icon अषाढ ६ गते, कार्यपालिका बैठक.pdf

२०७८।०२।२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८ 06/15/2021 - 13:11 PDF icon २०७८।०२।२१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

Pages