जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।०७। २५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (बजारको घरभाडा,डुवान क्षेत्र पानी निकास,कोभिड १९ अस्पताल,ब्रम्हकुमारी राजयोग,घरभाडा भुकतानी )

७७/७८ 11/26/2020 - 19:25 PDF icon २०७७।०७।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०७। २० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (आयुर्वेद औषधी खरिद, आर्थिक सहायता,पशु विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरको खर्च,पिडारी बर्थिंङ सेन्टर भवन,फर्निचर व्यवस्थापन,कोरोना संक्रमित जनप्रतिनिधी को खाजा खाना),

७७/७८ 11/26/2020 - 19:22 PDF icon २०७७।०७।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०७। १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (स्वास्थ्य कर्मचारी जोखिम भत्ता, ल्याव अनुदान,पिसिआर चेक खर्च,पिपिई भुक्तानी)

७७/७८ 11/26/2020 - 19:18 PDF icon २०७७।०७।१२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (पुर्वाधार कर जिम्मा सम्बन्धमा)

७७/७८ 11/01/2020 - 10:43 PDF icon २०७७।०६। ३० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।०६। २० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 10/07/2020 - 12:24 PDF icon २०७७।०६।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०६।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (सेनेटरी प्याड,स्वयमसेवक शिक्षक,५ बेड कोभिड अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मचारी करार )

७७/७८ 09/21/2020 - 07:31 PDF icon २०७७।०६।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।२८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (पर्यटन मन्त्रालयको आयोजना छनोट )

७७/७८ 09/17/2020 - 08:18 PDF icon २०७७।०५।२८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।१७ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७७/७८ 09/17/2020 - 08:15 PDF icon २०७७।०५।१७ गतेको कार्यापालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०५।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (पोखरी निर्माण, बिशेष समपुरक कोष,राजश्व छुट )

७७/७८ 09/17/2020 - 08:13 PDF icon २०७७।०५।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०४।३० गतेको कार्यपालिकाको वैठक (आय व्यय तथा प्रगति समिक्षा )

७७/७८ 09/04/2020 - 16:43 PDF icon २०७७।०४।३० गते कार्यपालिकाको वैठक.pdf

Pages