जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिवाकर भुजेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9854089111
कपिलेश्वर झा वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४४०४९५३९
रुपलाल देवकोटा सूचना अधिकारी प्रशासन र जिन्सी शाखा ९८६५११४९२१
विनय पौडेल अधिकृत छैठौँ सामाजिक विकास शाखा binay.paudel29@gmail.com 9844443811
भुपेन्द्र कुमार सिंह लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
विवेक कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा smart45yadav@gmail.com 9823579764
नागेश्वर राय शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा nageshray2014@gmail.com ९८४४०३१७९३
बिकाउ महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा bikaumahto35@gmail.com ९८५४०४०८३५
आनन्द हरि मैनाली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत Information Technology Dept. aananda.mainali@gmail.com 9849680880
जमाल अहमद रोजगार संयोजक, (शा.अ.) रोजगार सेवा केन्द्र meet2jamal@gmail.com 9807827744
राम नरेश ठाकुर स्वास्थ्य उप-संयोजक स्वास्थ्य शाखा nareshthakur34078@gmail.com 9846732267
नवल किशोर राय जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा navalmph2015@gmail.com 9849598551
रंजित कुमार राय यादव लेखापाल लेखा शाखा yadavranit289@gmail.com ९८०६८०४८६२
गणेशमान महर्जन वडा सचिब वडा नं. ९ को कार्यालय ९८४४२०१६१६
रामदेव चौधरी ना.सु योजना शाखा 9807861733
प्रदीप कुमार चौधरी वडा सचिब वडा नं. २ को कार्यालय ९८६४०१९११३
महेश कुमार दास वडा सचिब वडा नं. ४ को कार्यालय ९८१९७७८०४२
मिलन सुबेदी वडा सचिब वडा नं. ५ को कार्यालय ९८६११९३६२३
संगिता श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. ८ को कार्यालय ९८६०९०१७९८
मनोज कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ९८६५५००५२०
किर्ती कुमारी कर्ण सहायक पाँचौँ शिक्षा शाखा ९८४४१६३३३८
अमरेन्द्र कुमार झा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९८३२५०२
शान्ति लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०९९१०३०
संजीव चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9842827421
अशोक कुमार थापा कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ashokthapa9844@gmail.com 9844046051
मो. जफरुदिन मन्सुर कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन र योजना शाखा md.jafrudin@gmail.com ९८०९६३३४६०
हरिकिशोर महतो एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा mahato.harikishor@gmail.com 9844131516
प्रितिन्जला थापा एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा pritinjalathapa2056@gmail.com ९८६६१२४९५०
राजिव महतो सहायक लेखापाल लेखा शाखा rajeevmahato321@gmail.com ९८५४०८०११३
रुपेश राय सहायक चौथो सहकारी, नक्सा शाखा ९८६४००८२०५
सुधा काफ्ले सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा 9845989292
राजन पाचे मगर वडा सचिब वडा कार्यालय -१ 9844438061
सुरेन्द्र सिंह दनुवार वडा सचिब वडा कार्यालय - ३ 9854028068
निलम चौधरी वडा सचिब वडा कार्यालय - ७ 9812110262
कौशर आलम मन्सुर वडा सचिब वडा कार्यालय - ६ 9816825388

Pages