जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ओम प्रकाश महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9854089111
कपिलेश्वर झा वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४४०४९५३९
विनय पौडेल सूचना अधिकारी प्रशासन र जिन्सी शाखा mail8haripurmun@gmail.com ९८४४४४३८११
रुपलाल देवकोटा अधिकृत छैठौँ सामाजिक विकास शाखा 9865114921
भुपेन्द्र कुमार सिंह लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9854080113
विवेक कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा smart45yadav@gmail.com 9823579764
नागेश्वर राय शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा nageshray2014@gmail.com ९८४४०३१७९३
अनिल कुमार चौधरी स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा haripurmun.healthsection2073@gmail.com ‭9854037739‬
आनन्द हरि मैनाली सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधी शाखा aananda.mainali@gmail.com 9849680880
जमाल अहमद रोजगार संयोजक, (शा.अ.) रोजगार सेवा केन्द्र meet2jamal@gmail.com 9807827744
डा. दिव्यकृष्ण श्रेष्ठ पशु चिकित्सक पशु विकास शाखा divyashre007@gmail.com 9844090894
रामगणेश मण्डल कृषि अधिकृत कृषि शाखा ramganeshmandal216@gmail.com 9807810599
राम नरेश ठाकुर स्वास्थ्य उप-संयोजक स्वास्थ्य शाखा nareshthakur34078@gmail.com 9846732267
नवल किशोर राय जनस्वास्थ्य निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा navalmph2015@gmail.com 9849598551
रंजित कुमार राय यादव लेखापाल लेखा शाखा yadavranit289@gmail.com ९८०६८०४८६२
गणेशमान महर्जन वडा सचिब वडा नं. ९ को कार्यालय ९८४४२०१६१६
रामदेव चौधरी ना.सु योजना शाखा 9807861733
रेणु कुमारी चौधरी सहायक पाँचौँ योजना शाखा 9844420615
प्रदीप कुमार चौधरी वडा सचिब वडा नं. २ को कार्यालय ९८६४०१९११३
महेश कुमार दास वडा सचिब वडा नं. ४ को कार्यालय ९८१९७७८०४२
मिलन सुबेदी वडा सचिब वडा नं. ५ को कार्यालय ९८६११९३६२३
संगिता श्रेष्ठ वडा सचिब वडा नं. ८ को कार्यालय ९८६०९०१७९८
माधव कार्की आन्तरिक लेखा परिक्षक राजश्च शाखा mkarki476@gmail.com 9843410812
मनोज कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा ९८६५५००५२०
किर्ती कुमारी कर्ण सहायक पाँचौँ शिक्षा शाखा ९८४४१६३३३८
कन्चन कुमारी चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9861794527
अमरेन्द्र कुमार झा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९८३२५०२
शान्ति लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०९९१०३०
संजीव चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9842827421
अशोक कुमार थापा कम्प्युटर अपरेटर सुचना प्रविधी शाखा ashokthapa9844@gmail.com 9844046051
सरोज खड्का क्षेत्री एम.आई.एस. अपरेटर पंजीकरण शाखा jrsaroj11@gmail.com 9866016099
हरिकिशोर महतो एम.आई.एस. अपरेटर पन्जिकरण शाखा mahato.harikishor@gmail.com 9844131516
दिपेन्द्र कुमार चौधरी रोजगार सहायक रोजगार शाखा dipendra5chaudhary@gmail.com 9844248435
राजिव महतो सहायक लेखापाल लेखा शाखा rajeevmahato321@gmail.com ९८५४०८०११३
रुपेश राय सहायक चौथो सहकारी, नक्सा शाखा ९८६४००८२०५

Pages