जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

अनिल कुमार चौधरी

ईमेल: 
haripurmun.healthsection2073@gmail.com
फोन: 
‭9854037739‬
Section: 
स्वास्थ्य शाखा