जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र हरिपुर नगरपालिकाको विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 05/16/2024 - 16:01 PDF icon Rajpatra_हरिपुर नगरपालिकाको विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिका, २०८०.pdf
राजपत्र अंक १५ नगर खेलकुद विकास कार्यविधि र बाल संरक्षण ८०/८१ 09/13/2023 - 12:28 PDF icon नगर खेलकुद_बाल संरक्षण_राजपत्र.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड ७९/८० 06/13/2023 - 10:57 PDF icon अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
राजपत्र अंक १४- हरिपुर खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०७९ ७९/८० 03/17/2023 - 15:19 PDF icon Rajpatra_Khanepani_.pdf
राजपत्र अंक १३- नगर प्रहरी संचालन कार्यविधि, आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधी, करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी, नगर खेलकुद संचालन कार्यविधी ७९/८० 02/22/2023 - 13:08 PDF icon Rajpatra_nagar prahari and others.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक १२ (स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन, दोस्रो संशोधन) ७९/८० 08/31/2022 - 20:33 PDF icon स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि दोस्रो संसोधन.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक १० (विपद्‌ पोर्टलमा हरिपुर नगरपालिकाको तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 08/15/2022 - 12:41 PDF icon विपद्‌ पोर्टलमा हरिपुर नगरपालिकाको तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ९ (प्रमूख तथा उप–प्रमूखको स्वकीय सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 08/15/2022 - 12:39 PDF icon प्रमुख तथा उपप्रमुखको स्वकीय सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको राजपत्र अंक ८ (स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन, पहिलो संशोधन) ७९/८० 08/15/2022 - 11:37 PDF icon स्वयम् सेवक शिक्षक कार्यविधि पहिलो संसोधन.pdf
राजपत्र बैठक भत्ता, तालिम,गोष्ठी, यातायात खर्च, अनुगमन खर्च व्वयवस्थापन कार्यविधी, २०७८ ७८/७९ 07/18/2021 - 13:47

Pages