जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/02/2020 - 20:54 PDF icon covid19_relief_karyabidhi.pdf
राजपत्र अंक- ३ (बाख्रा साटासाट कार्यक्रम) ७६/७७ 03/02/2020 - 12:56 PDF icon बाख्रा साटासाट.pdf
हरिपुर नगरपालिका राजपत्र अंक २ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:55 PDF icon rajpatra2.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन ७६/७७ 09/08/2019 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 14:08 PDF icon हरिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:50 PDF icon rajpatra प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित) २०७६.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:44 PDF icon Rajpatra न्यायिक समिति कार्यविधि .pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:34 PDF icon Rajpatra स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
हरिपुर नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली,२०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:26 PDF icon Rajpatra_ निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधी) नियमावली.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 09/08/2019 - 13:23 PDF icon Rajpatra_घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages