जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

रामगणेश मण्डल

ईमेल: 
ramganeshmandal216@gmail.com
फोन: 
9807810599
Section: 
कृषि शाखा