जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

शान्ति लक्ष्मी शोभा श्रेष्ठ

फोन: 
९८६०९९१०३०
Section: 
प्राविधिक शाखा