जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुधा काफ्ले सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा 9845989292
असलम अंसारी असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9849485074
ओम प्रकाश मण्डल असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9819643186
संजय कुमार महतो असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9862860783
राजन पाचे मगर वडा सचिब वडा कार्यालय -१ 9844438061
सुरेन्द्र सिंह दनुवार वडा सचिब वडा कार्यालय - ३ 9854028068
निलम चौधरी वडा सचिब वडा कार्यालय - ७ 9812110262
कौशर आलम मन्सुर वडा सचिब वडा कार्यालय - ६ 9816825388
अम्बिका मैनाली नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9851199920
प्रमोद प्रसाद सत्याल नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु स्वास्थ्य 9844091566
रमेश महतो पशु प्राविधिक पशु विकास शाखा ९८६४००८०६३
बिद्यानन्द राय पशु प्राविधिक वडा कार्यालय - ४
मिना दाहाल नायब प्राबिधिक सहायक कृषि
अन्जुला थापा नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9819829611
सरोज कुमार सिंह अमिन नापी शाखा 9807690330
रिकु कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -९
नागेन्द्र राम सामाजिक परिचालक पोषण शाखा ९८४४१४०४०५
सरिता कुमारी मिर्दाहा सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -६
सोम प्रसाद कडरिया सवारी चालक ९८२७७८४२७६
जितेन्द्र चौधरी सवारी चालक 9819867331, 9842618858
राजनन्दन दास सवारी चालक ९८१६३८५१९६
रंजय चौधरी सवारी चालक (ट्रिप्पर) सवारी व्यवस्थापन ९८६२५५००८२
रंजित प्रसाद साह कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -९ 9860383314
अमित नारायण मिर्दाहा कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9863693896
कृष्ण देव लाल कर्ण कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ६ 9844568193
रत्नमाया लोप्चन कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - १
लक्ष्मी नारायण राय यादव कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ४
रहमत मन्सुर कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ५ 9823157468
रिना देवी चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ७
राकेश राउत कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ८ 9864217898
गनिता कुमारी सिंह कार्यालय सहयोगी 9807856253
मिथलेश कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी 9844151223
प्रिती कुमारी साह रौनियार कार्यालय सहयोगी 9746806077
सुनैना देवि पजियार कार्यालय सहयोगी 9819839155
रासनारायण राय कार्यालय सहयोगी 9817806507

Pages