जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

राजिव महतो

ईमेल: 
rajeevmahato321@gmail.com
फोन: 
९८५४०८०११३
Section: 
लेखा शाखा