जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

दिपेन्द्र कुमार चौधरी

ईमेल: 
dipendra5chaudhary@gmail.com
फोन: 
9844248435
Section: 
रोजगार शाखा