जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सरोज खड्का क्षेत्री

ईमेल: 
jrsaroj11@gmail.com
फोन: 
9866016099
Section: 
पंजीकरण शाखा