जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०।०३।३० गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठक

७९/८० 09/21/2023 - 16:21 PDF icon २०८०।०३।३० गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०८०।०३।०८ गतेको नगर कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७९/८० 06/23/2023 - 14:52 PDF icon 2080-03-08 कार्यपालिका बैठक.pdf

२०८०।०२।२२ गतेको नगर कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७९/८० 06/07/2023 - 20:18 PDF icon २०८०।०२।२२ गतेको कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय.pdf

२०७९।१२।३० गते विहिवारको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७९/८० 04/17/2023 - 12:26 PDF icon २०७९।१२।३० गते विहिवारको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७९-११-२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 03/13/2023 - 14:34 PDF icon २०७९-११-२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९-१०-२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 02/08/2023 - 16:43 PDF icon २०७९-१०-२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

२०७९|०९|२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/17/2023 - 23:02 PDF icon २०७९।०९।२९ गतेको नगर कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७९|०९|२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/13/2023 - 12:26 PDF icon २०७९ पुस २४ गतेको नगर कार्यपालिका वैठक मर्ज.pdf

२०७९|०९|१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९/८० 12/29/2022 - 13:06 PDF icon २०७९ पुस १२ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७९।०८।१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 12/01/2022 - 12:11 PDF icon २०७९।०८।१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages