जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रकमान्तरः वडा नं. ८ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:22 PDF icon ward 8.pdf

रकमान्तरः वडा नं. ६ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:21 PDF icon ward 6.pdf

रकमान्तरः वडा नं. ५ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:20 PDF icon ward 5.pdf

रकमान्तरः वडा नं. ४ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:20 PDF icon ward 4.pdf

रकमान्तरः वडा नं. ३ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:19 PDF icon ward 3.pdf

रकमान्तरः वडा नं. २ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:19 PDF icon ward 2.pdf

रकमान्तरः वडा नं. १ मा कार्यक्रम संशोधन

७६/७७ 03/30/2020 - 21:18 PDF icon ward 1.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको चौथो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:15 PDF icon चौंथो दिन निर्णयहरु.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको तेस्रो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:14 PDF icon तेसो दिन निर्णयहरु.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको दोस्रो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:14 PDF icon दोसो दिन निर्णयहरु.pdf

Pages