जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बजार ठेक्का सम्बन्धी हरिपुर नगरपालिकाको तेस्रो पटक प्रकाशित सुचना ।