जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

#haripurmun #Haripur #Notice

Visit us : http://haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: