जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

योजना तथा परियोजना

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, लैंगिक विकास तथा सामाजिक समावेशीकर०ा, वालवालीका, खानेपानी तथा सरसफाई तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी योजना

दस्तावेज: 

पदाधिकारी क्षमता, कर्मचारी क्षमता, सुचना प्रविधि, पंजीकर०ा ब्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा सुशासन ब्यवस्थापन तथा अन्य कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

Pages