जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

योजना तथा परियोजना

नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण

नगरशभाबाट पास भएका योजना बिवरण वडा न. १ देखि ९ सम्म वडागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

Pages