जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि दरभाउपत्र E-bidding आव्हानको सूचना ।