जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कोराना खोप (Covid-19 Vaccine ) सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको कोराना खोप (Covid-19 Vaccine ) सम्बन्धि जरुरी सुचना ।

#Haripur #HaripurMun #Covid19Vaccine

आर्थिक वर्ष: