जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

गणक तथा सुपरिपेक्षक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना ।

आर्थिक वर्ष: