जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । 

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । 

#Haripur #HaripurMun #Vacancy 

आर्थिक वर्ष: