जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: