जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

चार दिने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृधि सम्बन्धी तालिम सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिका मिति २०७५-१०-१८ गते दखि २०७५-१०-२१ गते सम्म संचालन भएको चार दिने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिबृधि सम्बन्धी तालिमका केहि झलकहरू....

आर्थिक वर्ष: