जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

चालु आ‍‌.व. २०७९।८० को भुक्तानी र खाता बन्द हुने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: