जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

डिजे बाजा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सुचना ।

डिजे बाजा सम्बन्धि हरिपुर नगरपालिकाको सुचना ।

more info: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle : @haripurmun

आर्थिक वर्ष: