जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना सम्बन्धमा । (कृषि शाखा)

आर्थिक वर्ष: