जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

धानबालीमा लाग्ने किरा, रोग तथा झारपातको व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थलगत तालिमका केहि झलकहरु