जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

पशु सेवा शाखाको अनुदानमा च्याफ कटर वितरण सम्बन्धी सुचना ।

हरिपुर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको अनुदानमा च्याफ कटर वितरण सम्बन्धी सुचना ।

#Haripur #HaripurMun #Veterinary

आर्थिक वर्ष: