जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा ।

#SubEngineer #Exam

Visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

Jamal Ahamad Sucharu Khadka

आर्थिक वर्ष: