जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

प्राविधिक सहायक, अमिन र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: