जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ।
#Vacancy #Haripur #HaripurMun #Opportunity

आर्थिक वर्ष: