जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

प्रितिन्जला थापा

ईमेल: 
pritinjalathapa2056@gmail.com
फोन: 
९८६६१२४९५०
Section: 
पन्जिकरण शाखा