जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बजार ठेक्का सम्बन्धी सुचना ।

बजार ठेक्का सम्बन्धी सुचना ।

#haripurmun #Bazarthekka

Visit us : www.haripurmun.gov.np

Twitter handle: @haripurmun

आर्थिक वर्ष: