जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

बैशाख १ गते देखि ६ गते सम्म संचालन भएको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह आजबाट औपचारिक रुपमा समापन ।