जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

मेलमिलापकर्ताको सूची अधावधिक गर्ने तथा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धि संशोधन सहित पुन: प्रकाशित सूचना ।

आर्थिक वर्ष: