जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

मो. जफरुदिन मन्सुर

ईमेल: 
md.jafrudin@gmail.com
फोन: 
९८०९६३३४६०
Section: 
प्रशासन र योजना शाखा